Select Page

פורום העסקים – 2017 – יום רביעי – בוקר

פורום העסקים

טופס רישום לחברות הזנק (בתחתית הדף)

אנו מזמינים אותכם להשתתף במושב מיוחד של פורום העסקים ביום רביעי ה-13 לספטמבר, משעה 8:30 בבוקר ועד 13:30 בצהריים, במלון יהודה (byh.co.il) ירושלים. הכניסה חינם וכוללת כיבוד וארוח”צ.

פורום העסקים הינו כנס המפגיש משקיעים (פרטיים) ואנשי עסקים נוצרים-אוונגלים מרחבי העולם עם יזמים מקומיים, אשר נערך זו השנה החמישית, וממטרותיו לעודד השקעה בישראל. בנוסף לאנשי העסקים והמשקיעים מחו”ל, ישתתפו מספר חברות השקעה והון סיכון מקומיים.

למספר חברות נבחר תנתן הזדמנות להציג בקצרה מהבמה.  חברה שמעוניינת להציג נא לשלוח לנו מצגת, סרטוני תדמית וחומר שיווקי אחר שיאפשר לנו לשקול את מועמדותכם.  בנוסף, ניתן להזמין שולחן תצוגה בעלות של 300 ₪.

להלן הלו”ז המתוכנן:

8:30 – 9:15         היריד נפתח
9:15 – 9:25         דברי פתיחה
9:25 – 9:50         הזדמנויות בהשקעות נדלן בישראל, יהודה רווה
9:50 – 10:05       OurCroud First
10:05 – 10:25     מצגות – 2 חברות הזנק
10:25 – 11:00     הפסקה
11:00 – 11:20     מצגות – 2 חברות הזנק
11:20 – 12:00     Trendlines Group
12:00 – 12:20     מצגות – 2 חברות
12:20 – 12:30     דברי סיכום
12:30 – 13:30     ארוחת צהריים/רישות/המשך היריד

פורום העסקים 2017 - יום רביעי - בוקר

פרטים אישיים

פרטים עסקיים

Maximum file size: 2MB

מקסימום 2 מ"ב

שולחן תצוגה

בקשתך נמצאת בבדיקה. אנו נהיה איתך בקשר בקרוב.

Maximum file size: 268.44MB

Sending